Scholen

Ben je een school, en zoek je extra versterking voor het aanbod naar anderstalige leerlingen? Dan zal je zeker een aantal van jouw zorguren prioritair daaraan besteden.  En misschien mag je ook extra gesubsidieerde lesuren voor ondersteuning van anderstalige nieuwkomers inschakelen. Voor scholen buiten de grotere agglomeraties of steden is dat meestal wel een luxe.

Als je deze middelen uitgeput hebt dan, kan je eventueel op onze taalwerking beroep doen. Onze vrijwilligers geven graag taalondersteuning tijdens de schooluren op jouw school. Nieuwe vrijwilligers kunnen vaak in het begin steun gebruiken in de zin dat hen de weg gewezen wordt naar geschikte spellen, voorleesboeken, en andere materialen aangepast aan de leeftijd van de betrokken leerlingen.

Als we samen besluiten om een geïntegreerd project taalondersteuning en schooltaakbegeleiding op te starten, dan zullen er ook naar de ouders toe specifieke stappen nodig zijn.

Onze werking is aanvullend en, zoals je hierboven merkt, komen wij als het beschikbare is “opgebruikt”, m.a.w. de bijdrage van onze vrijwilligers is buiten het reguliere aanbod, waarover een school beschikt. Dat is tegelijk de reden waarom veel scholen aan gemeente of OCMW de vraag stellen om de kosten van deze extra ondersteuning op zich te nemen vanuit haar budget voor diversiteit en inburgering.

Voor je een aanvraag doet bevelen wij je aan om onze visietekst te lezen die je elders op deze website terugvindt.

Gebruik voor jouw aanvraag het formulier dat je vindt onder tabblad minderjarigen, of ook onder tabblad volwassenen als je eraan denkt om ook ouders in de begeleiding te betrekken.