Organisatie

Taalwerking Wereld-Delen heeft een regionale inbedding rond de stad Antwerpen en bestrijkt momenteel zowat de helft van de provincie Antwerpen.

Op bijgaande tabbladen verneem je daar meer over.

Als deeltak van Wereld-Delen is ook de taalwerking vertegenwoordigd in de kerngroep van de vereniging. Hier komen de noden van vrijwilligers samen en wordt door samenwerking getracht de hele werking te optimaliseren. De kern is het inspraakorgaan van de vrijwilligers ten aanzien van het bestuur van de vereniging.

Wereld-Delen is een autonome vrijwilligersorganisatie, die vanuit haar visie vrijwilligers stuurt en een dienst tracht te bewijzen aan de samenleving. Dit gebeurt in samenwerking met tal van scholen, diensten, organisaties en overheden (gemeente/OCMW), waar Wereld-Delen (of de vzw recht en Welzijn) een evenwaardige partner wil zijn.