Structuur

Taallocaties

 • Individuele taalbegeleiding aan huis of in scholen
 • Taalbegeleiding in groep in scholen, in wijk(huiz)en of verzameld aan huis: wanneer het enigszins kan wordt voluit voor deze mogelijkheid gekozen: meer leerlingen kunnen deelnemen aan de activiteiten en er is meer ondersteuning mogelijk
 • Aanbod aan kleuters, leerlingen van lager onderwijs en secundair onderwijs en/of aan volwassenen
 • Lokale vrijwilligers worden opgevolgd en ondersteund door een regionale contactpersoon van Taalwerking Wereld-Delen. Indien meerdere vrijwilligers samen actief zijn op eenzelfde locatie, trachten zij team te vormen en ter plaatse te overleggen rond gezamenlijke aangelegenheden.
 • Mogelijkheid tot taalwerking (in groep) in vakantiemaanden.

Lokaal

 • Projecten kunnen opgezet worden door samenwerkende scholen, organisaties en overheden en worden dan door een lokale stuurgroep opgevolgd in meerdere taallocaties.
 • De werking in projecten wordt opgevolgd door een projectleider, of bij gebrek daaraan door een regionale contactpersoon of een andere coördinator van Wereld-Delen.
 • Als meerdere opdrachten plaatsvinden in eenzelfde gemeente zal ook gezocht worden naar een gemeentelijke benadering wanneer die zich aandient. Binnen het kader van de  diversiteits- en integratieopdracht van de gemeente/OCMW’s nemen deze instanties vaak de kosten op zich van deze taalwerking.

Regionaal

 • De vrijwilligers, actief in taalwerkingsopdrachten  met minderjarigen worden in omschreven gebieden begeleid oor een regionaal contactpersoon. Deze zorgt voor hun introductie, periodieke bezoeken, ondersteuning en is een klankbord voor hen.
 • Regionaal worden jaarlijks ongedwongen samenkomsten georganiseerd van vrijwilligers zodat ook persoonlijke ervaringen eenvoudig weg kunnen uitgewisseld worden.

Centraal

 • Een stuurgroep met alle regionale contactpersonen en vormingsmedewerkers centraliseert heel de taalwerking en volgt haar op.
 • Deze stuurgroep staat in voor vorming van nieuwe taalvrijwilligers en voor een drietal samenkomsten per jaar waar vrijwilligers kunnen uitwisselen en vormingsinjecties ontvangen.
 • Deze stuurgroep wordt vertegenwoordigd in de kerngroep van Wereld-Delen. Een algemeen coördinator volgt deze stuurgroep op in haar werking.