Werkwijze

De werking van Taalwerking Wereld-Delen wordt centraal gecoördineerd vanuit Broechem. Daar komen alle aanvragen toe van scholen, diensten, overheden en individuele personen. Daar komen ook de kandidaturen van vrijwilligers samen. Daar worden vrijwilligers toegewezen aan een of andere opdracht. En het is tegelijk ook het secretariaat van heel de werking.

Aanvragen voor taalopdrachten gebeuren via gewone mail of gemakshalve via het aanvraagformulier dat op deze website bereikbaar is. Wanneer de aanvraag past in onze werking gaan we op zoek naar geschikte vrijwilligers. Of, wanneer de aanvraag kadert in een ruimer perspectief (bv. de aanpak van een gemeentelijke diversiteitsdienst) worden de verschillende aspecten grondig doorgesproken vooraleer verdere stappen worden gezet. In sommige omstandigheden kunnen ook subsidiedossiers worden opgesteld om projecten mogelijk te maken.

Aangezien we als vereniging een autonoom vrijwilligerswerk vormen houden wij ons ook voor om onze aanpak af te stemmen op onze eigen visie. Die wordt gedeeld met de aanvragers van taalopdrachten.

In regel geven we enkel taalondersteuning aan anderstalige(n) / nieuwkomers, die door hun anderstaligheid niet of moeilijk aan hun trekken komen in het reguliere aanbod. De taalwerking biedt hen dan ook verhoogde kansen in hun schoolse carrière en in de samenleving. Maar, in de mate van het mogelijke en haalbare, worden af en toe ook aanvragen aanvaard voor taalondersteuning van leerlingen die in een zwakke sociale situatie leven en daardoor geremd zijn in hun kansen – als er geen ander aanbod aanwezig is. In het aanbod aan anderstaligen kan het bovendien zeer nuttig zijn als ook enkele Nederlandstaligen deelnemen aan de taalactiviteiten omdat actief communiceren in het Nederlands de taalvorderingen positief kunnen beïnvloeden. Als er een regulier aanbod in de omgeving is worden aanvragers door onze werking daar naar verwezen.