Overzicht taalwerking oktober

Op onderstaande kaart worden onze actieve taallocaties aangeduid. De groene bolletjes duiden aan wanneer er voldoende vrijwilligers op deze locaties aanwezig zijn. De rode bolletjes duiden aan dat er op die locatie nog een vacature is.

Het gaat hier om de meest acute noden. Er zijn immers een aantal locaties niet aangeduid waar ook taalondersteuning of huiswerkondersteuning zouden welkom zijn als er nog meer vrijwilligers beschikbaar zouden zijn.

Wil je onze ploeg aanvullen? Mail dan naar “taal . wd@ gmail.com” (mailadres zonder spaties!).  Je krijgt alle gewenste informatie!