Vrijwilligers

Op de tabbladen onder deze hoofding vind je praktische info over het vrijwilligerswerk in onze taalwerking.

Je wordt op de hoogte gehouden van beschikbare vacatures (deze pagina wordt regelmatig aangepast). Je kunt een voorkeur aanduiden bij een kandidatuur als vrijwilliger, maar de mogelijkheid bestaat dat we na kennismaking en – op dat ogenblik – nakijken van de beschikbare werkplekken, andere voorstellen zullen doen.

Je kunt je tevens kandidaat stellen of informatie vragen door het infoformulier in te vullen en te versturen naar onze werking.