Aanbod

Op deze pagina vind je naast het aanbod voor de taalwerking ook informatie over andere deelwerkingen waarin vrijwilligers welkom zijn.

Het aanbod aan vrijwilligerstaken bij Wereld-Delen is erg ruim. Daardoor is de vraag naar vrijwilligers ook een permanente zorg. Immers: elke nieuwe vrijwilliger betekent wezenlijk iets voor de kansarmen waarvoor en samen met wie we onze werking uitbouwen. Eind 2015 telt de vereniging zo’n 135 vrijwilligers (vast en occasioneel), actief in verschillende deelwerkingen.

Wie zoeken wij?

Voor sommige taken vragen wij specifieke bekwaamheden of een opleiding, maar meestal is een degelijke motivatie om samen kansarmoede (op verschillende terreinen) te bestrijden voldoende. Bovendien zingt iedere vrijwilliger zoals hij of zij gebekt is: men zet zich in naar eigen tijd en mogelijkheden en we trachten alle talenten zoveel mogelijk aan bod te laten komen.

Afhankelijk van het werk en van de eigen keuzes werken vrijwilligers één tot vele uren per week.

 • In de taalwerking geldt dit ook, maar hier volgen we het ritme van het schooljaar en trachten we alle schoolweken (van oktober tot begin juni) actief te blijven. Anderzijds gaan er tijdens de vakantieperiodes ook andere taalwerkers aan de slag voor specifieke opdrachten.
 • In het materiële werk zijn de meesten op één dag per week twee tot drie uren actief.
 • Het begeleidingswerk en de ontmoetingsgroepen zijn soms eerder grillig naar tijdsinvestering en daarom meer geschikt voor mensen die in de omgeving van hulpvragers wonen. Dit werk vraagt dan ook een bijzondere toewijding.
 • Bij de internationale werking is het werk redelijk voorspelbaar, want: afgebakend door een aantal vergaderingen en enkele activiteiten per jaar.
 • Weer andere vrijwilligers doen occasioneel werk, bv. promotiewerk, hulp bij een opendeurdag, ééndagacties zoals de jaarlijkse bbq, de realisatie van een kerstproject, enz…

Wat wij aanbieden is:

 • Een rustig kennismakingsgesprek (telefonisch kan je ons niet leren kennen – maak een afspraak – na het invullen van een infoformulier zal je een uitnodiging ontvangen )
 • Info
 • Een contactpersoon of coördinator bij wie je terecht kunt en die je op weg zet
 • Eventueel een introductie door een collega vrijwilliger
 • Vorming:
  • Vorming voor nieuwe vrijwilligers (basisvorming)
  • Uitwisselingsmomenten binnen de eigen deelwerking (praktische info en uitwisseling plus werkbespreking)
  • Eén algemene jaarlijkse vorming (een thema aansluitend bij kansarmoede)
  • Eén tot vier vormingsmomenten naargelang de deelwerking en afhankelijk van de vraag van de vrijwilligers
  • Vrijwilligers die een specifieke opleiding willen volgen aansluitend bij hun taak kunnen na overleg hiertoe toestemming en steun krijgen
 • Een secretariaat waar men met vragen en praktische kwesties terecht kan
 • Een materialenbank (bib plus mediatheek) voor taalvrijwilligers en de scholen waarin zij actief zijn
 • Een verzekering Arbeidsongevallen Gemeen Recht, een verzekering BA Onderwijsinstellingen (taalwerking), een uitbatingsverzekering (evenementen en bijzondere werkactiviteiten) en een verzekering BA vrijwilligers
 • Een kostenvergoeding voor ieder die dat wenst
 • Een jaarlijkse vrijwilligersontmoeting
 • Een goeie teamspirit