Nuttig voor vrijwilligers

Info voor vrijwilligers

Algemeen info

  • Onthaalbrochure (download)
  • Huishoudelijk reglement (download)
  • Statuten (download)
  • Lijst verantwoordelijken (download)
  • Op bezoek in onze materialenbib? Op vrijdag of na afspraak (0498/757504)

Documenten nieuwe vrijwilligers

  • Vrijwilligersovereenkomst (in 2-voud) (download)
  • Vrijwilligersfiche (download)
  • Verklaring verzekering BA/Ongevallen (download) (voor vaste vrijwilligers)

Inhoudelijk materiaal vind je op een andere pagina!

Kostennota’s

(via post zenden naar het secretariaat, Kapelstraat 19 2520 Broechem)